4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Monthly Archives for maj 2018

Info om GDPR och rutin för hantering av personuppgifter

GDPR och rutin för hantering av personuppgifter GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och den svenska översättningen är Dataskyddsförordningen. Det är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Detta har lett till ett aktivt ställningstagande till vilka personuppgifter vi lagrar i exempelvis vår medlemsbas och att vi tydligt informerar till vad vi använder våra register används till. För att vara med i vår förening så måste man lösa medlemskap, då omfattas man samtidigt av en olycksfallförsäkring genom vårt Riksförbund, som kräver personuppgifter för att vara gällande….

Läs mer

Nedläggning av luftledning, Norra Djurgården

Hej alla medlemmar och besökare! Från och med maj-oktober 2018 kommer Ellevio att starta nedläggningen av luftledningarna här på Norra Djurgården. Nedläggningen görs i etapper och den första etappen är från Fisksjöäng till Universitetsängen. Detta kommer bl.a. att medföra att den vanliga infarten via Bergiusvägen och längs med Stora Skuggans väg till parkeringen kommer att vara avstängd. Istället får man åka bakvägen via ryttarstadion och parkera vid värdshuset och sedan promenera till 4H-gården. För mer information så kan ni gå in på ellevio.se/norradjurgarden Bästa hälsningar från Stora Skuggans 4H-gård/klubb personal och styrelse  

Läs mer