4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Kurser hösten 2017

Har du önskemål om kurser som du vill att gården arrangerar så kontakta oss gärna på: storaskuggan2@hotmail.com

HELGKÖTARKURS:

Helgskötarutbildningen är både en teoretisk och praktisk utbildning i djurskötsel anpassad till de djurslag vi har på gården. Utbildningen är gratis, förutom medlemskap i Stora Skuggans 4H-klubb.

Att vara helgskötare innebär att du som vuxen (tillsammans med en annan helgskötare) ansvarar för djurens skötsel på helgdagarna. Arbetet är ideellt.

Tiderna är 8-15 lördagar och söndagar, under lov och röda dagar är det heldag 8-17 enligt ett rullande schema. På sommaren är det heldagar som gäller, då endast lägerverksamheten är igång. Det blir ungefär var 5-6:e vecka, lite beroende på hur aktiv du själv vill vara. Det är obligatoriskt att gå både den praktiska och den teoretiska delen för att bli helgskötare.

Ibland kan helgskötarna fungera som lammnings-, killnings- och grisningsvakter, självklart i samverkan med personal.

   Utbildningen innehåller följande:

¤ Praktisk och teoretisk djurskötsel

¤ Rasteori – historia

¤ Djurens beteende – hantering

¤ Foderteori

¤ Säkerhet i ladugården

¤ Sjukdomar

¤ Lite om 4H´s Organisation och historia

Nästa kurstillfälle är: onsdag 11/10 kl. 18-20 samt söndagen den 15/10 kl. 8-16.30 Anmälan görs via anmälningsformuläret här!

GETFÖRELÄSNING

Fredagen den 22 september kl 17.30 kommer vår fantastiska helgskötare Ulf Carlberg att hålla en föreläsning om getter. Ulf har en stor kunskap om getter och deras historia och har skrivit många artiklar i bl.a. tidningen Heidrun.

Föreläsningen passar både stora och små och ni anmäler er till: storaskuggan2@hotmail.com senast den 19/9.

Det kommer finnas lite lättare mat/fika att köpa på plats. Varmt välkomna!