4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Längta

Kvigkalven Längta kom till gården i september 2017. Hon är född på Skansen men hennes mor Nejlika har tidigare bott här hos oss. Längta är precis som Linnéa av rasen Fjällnära ko. Längta är en mycket snäll och lugn kvigkalv och vi hoppas att hon ska trivas här på gården.