4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa
Juniorledarna är våra ovärderliga ideella ungdomsledare mellan 14 och 16 år. De väljs årsvis av alla medlemmar på årsmötet. Under året hjälper de till medgårdens verksamhet; håller djurskötargrupper, anordnar marknader, har övernattningar och kurser, med mera. Varje aktivitet som anordnas ger poäng.

Som belöning kan de få åka på en premieresa tillsammans med juniorledare från andra 4H-klubbar i Stockholm. De senaste åren har resan gått till Tunisien, då vi har ett samarbete med tunisiska 4H! För att få åka på resan krävs att samlat 100 poäng.
Blir man vald till juniorledare har man ett ärofyllt uppdrag! De som väljs är ofta ungdomar som länge hjälpt till på gården och i vår verksamhet. Varje år väljs mellan 3 och 6 juniorledare.

JR-ledare 2018

NORA OTTOSSON

NORA OTTOSSON

HANNAH ARWINGE

HANNAH ARWINGE

EBBA LEIJONHIELM

EBBA LEIJONHIELM

FILIPPA SHADBURN

FILIPPA SHADBURN

FIONA JÜLICH

FIONA JÜLICH