4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa
Ordförande – Susanna Wallmark
Vice ordförande – Amanda Högström
Sekreterare – Thais Borges
Kassör – Christer Andersson
Ledamot – Catherine Shelly
Ledamot – Kina Flodin
Jr-ledarrepresentant – Ebba Barnekow
Suppleant – Charlotta Andersson
Suppleant – Fredrika Frid
Miniledarrepresentanter – Alma Råström & Fiona Jülich
Inför årsmötet har en valberedning (utsedda vid tidigare års möte) tagit fram nomineringar till det nya årets styrelse. Dem kan man alltid prata med om man har några förslag eller tankar kring styrelsen. Man får självklart även komma med egna nomineringar vid mötet.
I valberedningen inför 2017 års styrelse sitter Maria Östman, Susanna Trulsson, Sofia Hedlund & Niklas Hedlund.