4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa
Ordförande – Susanna Wallmark
Vice ordförande – Kina Flodin
Sekreterare – Thais Borges
Kassör – Christer Andersson
Ledamot – Catherine Shelly
Ledamot – Otto Minas
Jr-ledarrepresentant – Ambulerande
Suppleant – Anna Svensson
Suppleant – Amanda Högström
Miniledarrepresentanter – Vera Kettner & Ester Koivisto
Inför årsmötet har en valberedning (utsedda vid tidigare års möte) tagit fram nomineringar till det nya årets styrelse. Dem kan man alltid prata med om man har några förslag eller tankar kring styrelsen. Man får självklart även komma med egna nomineringar vid mötet.
I valberedningen inför 2017 års styrelse sitter Maria Östman, Susanna Trulsson & Sofia Hedlund