4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

4H:s vision

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt första H (Huvud – kunskap). Hon klarar också av att gå från idé till handling (Hand – färdighet) och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. Detta beror på att vår verksamhet är gjord av barn och ungdomar för barn och ungdomar.

Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och som inte gör dem för egen vinning. Han sätter med andra ord gruppen i första rummet. I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati).

Den som visar respekt för omvärlden är medveten om samspelet i och mellan djur, natur och människa och kan se sig själv som en del av helheten. En helhet där ett fungerande samspel är A och O för att naturen, djuren och därmed också vi människor ska må bra (Hälsa – sunt levnadssätt).

Mer om de fyra H:na

Huvudet är det första av de fyra H:na och är sinnebilden för kunskap. Först och främst vill vi främja intresset för ett aktivt lärande genom hela livet. Det skall vi uppnå genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Kunskap och förståelse för vår omvärld är något vi värderar högt liksom kunskap om vad naturen och dess resurser kan ge oss. Vi vill också förmedla kunskap om hur man arbetar demokratiskt. Det förmedlar vi genom att ha en levande föreningsdemokrati där varje medlem är med och bestämmer över sin fritid.

Slår man upp ordet hjärta i en uppslagsbok står där bland annat ”förmåga till medkänsla”. Utveckling av denna förmåga är precis vad det andra av de fyra H:na står för. Medkänsla för alla människor är något som är viktigt att ha med sig i livet. Lika viktigt är också medkänsla och respekt för djur och natur.

4H:s motto är att ”Lära genom att göra”. Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H. Barnet vill kanske veta hur och vilken mat killingen får. De äldre ledarna vill kanske lära sig hur man för en diskussion och hur man förmedlar ett budskap.

Med hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Hjärnan hålls igång genom att du hela tiden har ett socialt umgänge och deltar i många olika lärande aktiviteter för alla sinnen.