4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Monthly Archives for mars 2019

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Stora Skuggans 4H-gård: Stora Skuggans 4H-gård har drabbats av en mycket stor nedskärning från Östermalms stadsdelsnämnd i år. Nära hälften av bidraget har skurits ner, från 400 000 till 250 000 kronor. – 4H-gården kan i värsta fall tvingas att dra ner på hela verksamheten, inklusive antal djur, säger Annika Jansson verksamhetsansvarig. 4H-gårdens styrelse, personal och ledare är djupt besvikna över att nämnden inte värdesätter den här typen av verksamhet som är så sällsynt – och så viktig – i storstan. Trots att 4H-gården har drabbats hårt av den gångna sommarens värmebölja och torkan, med mycket höga priser…

Läs mer