4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

ÅRSMÖTE

Äntligen dags för ÅRSMÖTE

Det är dags för en av de viktigaste dagarna på hela året, nämligen Årsmötet.

I år kommer det att ske DIGITALT!!! Mer info kommer…

På årsmötet går man igenom hela verksamhetsåret som varit, man väljer en ny styrelse för klubben, godkänner de nominerade jr. Ledare (om man tycker det), äter goda semlor och mycket annat.

Vill man att något särskilt ska tas upp eller har något förslag till vad man tycker klubben ska göra under 2021 så går det bra att skicka in en s.k. ”motion”. I motionen skriver man vad det är man vill ta upp, den kan vara anonym, antingen kan man maila den till: storaskuggans4hgard@telia.com eller så kan man skicka den per post till: Stora Skuggans 4H-gård, Stora Skuggansväg 40, 115 42 Stockholm, senast den 16/2–2019.

Är du själv intresserad av att engagera dig mer eller vill rekommendera någon till vår klubbstyrelse kan du göra det till valberedningen: nystyrelseskuggan@gmail.com

ANMÄL DIG TILL ÅRSMÖTET HÄR

Tisdagen den 9 mars kl. 18.30

VARMT VÄLKOMNA!

Valberedningens förslag till styrelse för Stora Skuggans 4H-klubb 2021

 • Ordförande – Amanda Borges Högström
 • Vice ordförande – Maria Leijonhielm
 • Sekreterare – Thais Borges
 • Kassör – Christer Andersson
 • Ledamot – Sofia Hedlund
 • Ledamot – Charlotta Andersson
 • Ledamot – Kina Flodin
 • Suppleant – Vera Asarnoj
 • Suppleant – Vera Kettner
 • Suppleant– Helena Hallberg Lönn
 • Ungdomsrepresentanter – Axel Lilja och Vendela Olsson
 • Revisor: Marco Reyes
 • Revisorsupp: Anna Öhman
 • Revisor: Christina Fosnes
 • Revisorsupp: Charl Priem

Detta är valberednignens förslag som kommer att presenteras på årsmötet. Under mötet går det självfallet bra att komma med ytterligare eller andra förslag om man vill. Sedan är det årsmötet tillsammans som beslutar att rösta igenom förslagen eller inte. 

Vi ses på tisdag /önskar valberedninge, Maria, Therese, Lisa, Susanna, Anna