4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE 2019

Det börjar närma sig en av årets viktigaste dagar, nämligen dagen då Stora Skuggas 4H-gård/klubb har årsmöte. På årsmötet följer vi en dagordning och går igenom hela förra året och vad som har hänt på gården. Det beslutas också vilka som ska vara handledare för både miniledare och Jr. ledare och vilka som ska få vara ombud för gården på Stockholms Läns 4H:s årsmöte. Vi delar även ut vårt stipendium från Alexandra Ekbergs minnesfond på 5000 kr som ska premiera en medlem på gården. Tidigare stipendier har gått till Anna Gustafsson och Franciska Gottlieb. Styrelsemedlemmar och ledare avtackas också för det gånga året och alla godkända 4H-företag får deras ”förtjänstnålar”. Har man särskilda önskemål eller frågor kan man skicka in det som en ”motion” till gården senast den 18/2. Motionen mailar man till storaskuggans4hgard@telia.com. Är du själv intresserad av att sitta med i styrelsen eller känner du någon som är, tipsa gärna vår valberedning då genom att maila: nystyrelseskuggan@gmail.com Som traditon bjuder vi alltid på hemmagjorda semlor. Klicka gärna i HÄR att du kommer i vårt evenemang på facebook. 

Söndagen den 10 mars kl. 13.00 i klubbhuset!

VARMT VÄLKOMNA!