4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

ÅRSMÖTE

Årsmöte

Det är dags för en av de viktigaste dagarna på hela året, nämligen Årsmötet. På årsmötet går man igenom hela verksamhetsåret som varit, man väljer en ny styrelse för klubben, godkänner de nominerade jr. Ledare (om man tycker det), äter goda semlor och mycket annat.

Vill man att något särskilt ska tas upp eller har något förslag till vad man tycker klubben ska göra under 2019 så går det bra att skicka in en s.k. ”motion”. I motionen skriver man vad det är man vill ta upp, den kan vara anonym, antingen kan man maila den till: storaskuggans4hgard@telia.com eller så kan man skicka den per post till: Stora Skuggans 4H-gård, Stora Skuggansväg 40, 115 42 Stockholm, senast den 16/2–2019.

Är du själv intresserad av att engagera dig mer eller vill rekommendera någon till vår klubbstyrelse kan du göra det till valberedningen: nystyrelseskuggan@gmail.com

NÄR: söndagen den 15 mars kl. 13.00
PLATS: Stora Skuggans 4H-gård/klubbhuset

Anmäla dig gärna HÄR att du kommer så vi vet hur många semlor vi ska baka! 

 

VARMT VÄLKOMNA!