Okategoriserade

Foderhjälp till Stora Skuggans 4H-gård

Det har nog inte undgått någon att det varit och är en tuff sommar för oss med lantbruksdjur. Torkan har drabbat hela Sverige hårt och foderproducenterna har inte fått lika stora skördar som vanligt. Detta bidrar till att foderpriserna nu skjuter i höjden och det är svårt att få tag i foder till djuren. Dessa ökade kostnader kommer att drabba gårdens ekonomi hårt. Vi har därför nu startat en insamling på FACEBOOK då vi hoppas få hjälp med dessa stora kostnader som blir tuffa för gården att klara. Vi tar tacksamt emot både små och stora bidrag. Alla pengar som samlas in kommer oavkortat gå till foderinköp för gården. Vill du swisha in ditt bidrag så är vårt swishnummer: 123 147 54 82 eller sätta in på vårt plusgiro så är det: 446 24 31-0 märk betalningen med ”FODERHJÄLPEN”
Stort tack för just ditt bidrag!
Stora Skuggans 4H-gårds personal, styrelse och medlemmar