Vad är 4H?

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss främst till barn och ungdomar.

 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

 

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

 

Inom 4H bedriver vi verksamhet för barn och ungdomar främst inom djurskötsel men även hantverk och trädgård. 4H-gårdarna ska efterlikna en bondgård så långt som möjligt och främst ha djurslag av Svensk Lantras. Verksamheten bedrivs både av personal men även alla fantastiska ungdomsledare på gården. Mångfald genomsyrar hela verksamheten och det är vi alla tillsammans som gör den så bra. 

4H står för:
  • HUVUD för kunskap
  • HJÄRTA för medkänsla
  • HAND för färdighet
  • HÄLSA för ett sundare levnadssätt
Namnet 4H

Det är lite oklart när klubbverksamheten fick namnet 4H. De första åren hade klubbarna i regel bara namn efter platsen man var belägen på. 1909 vet man att 4H användes. Symbolen var en treklöver med ett H i varje blad för orden Huvud, Hjärta och Hand. 4H symbolen fyrklövern utformades sedan i USA omkring år 1911.  Fyrklövern – lyckoklövern – hade blivit symbolen för vad som skulle bli världen största lantungdomsrörelse.

 

4H idag

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” och ”För ungdomen – genom ungdomen”. Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten i denna kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar. En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall – samtidigt som en god miljö skapas – ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.

 

Enligt stadgan är 4H-rörelsen partipolitiskt och religiöst obunden. Detta innebär inte att 4H måste stå utanför samhällsdebatten. Organisationen kan – och skall – i stället yttra sig om frågor av intresse för rörelsen och medlemsgrupperna utan att behöva ta hänsyn till olika politiska partiers ställningstagande.