Personal och ledare

Gårdens alla aktiviteter anordnas av vår kompetenta personal och våra duktiga ledare. De som deltagit i verksamheten känner säkert igen fler än en!

Under veckodagarna arbetar ordinarie personal på gården, medan aktiviteter under helger och skollov oftast leds av vår extrapersonal och ledare.

De ideella ledarna spelar en stor och viktig roll på gården! Läs mer om dem HÄR! Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda kurser och vidareutveckling för våra nya och gamla ledare, mycket i samarbete med 4Hs läns- och riksförbund.

Våra ledares otroliga engagemang och glöd är skälet till att vi kan bedriva en verksamhet som genomsyras av positivitet!