REDE ”Djurens och våra känslor”

Nu finns det möjlighet att boka in en REDE-lektion ”Djurens och våra känslor” som vi erbjuder till förskolor och skolor. Materialet som används är anpassat efter läroplanen och tar ca 60 minuter. Under lektionen lär sig barnen förstå att djur också har känslor och att olika djur visar känslor på olika sätt. Vi börjar med att titta på hur vi själva uttrycker olika känslor och sedan studerar vi djurens uttryck. Vi vill också ge barnen en medvetenhet att djuren blir påverkade av vårt beteende och reagerar därefter.  Vi anpassar övningens svårighetsgrad efter ålder.

 

Kostnad: 600 kr, max 15 stycken

Vill du boka bongårdsskola maila oss då storaskuggan@4h.se

 

*REDE – står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial för skolan och förskolan. www.rede.se