4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Ordinarie personal

 Vi som jobbar på gården är:

  • Annika Jansson- Gårdföreståndare
  • Anna Segerström- Bitr. Gårdsföreståndare, APL- & Djuransvarig
  • Maj Sandén- Administration, djur och trädgård, DV
  • Marit Kjellin- Djur, besöksverksamhet, DV, gårdsbutik
  • Tezz Sydh- DV, snickerier
  • Felicia Fridheim- Ridverksamhet, djur, 4H-verksamhet, DV
  • Belinda Fältström- Djur, 4H-verksamhet, DV
Att arbeta på en 4H-gård ställer stora och höga krav på de anställda. En så bred verksamhet som 4H-gården bedriver kräver både kunskap, engagemang och driv. Tillsammans med styrelse och medlemmar försöker vi på bästa sätt bedriva och utveckla verksamheten på gården.                                                                                            Alla är lika viktiga och det är vi tillsammans som gör Stora Skuggans 4H-gård till den fantastiska verksamhet som den är idag!