Ordinarie personal

Att arbeta på en 4H-gård ställer stora krav på de anställda. En så bred verksamhet som 4H-gården bedriver kräver både kunskap, engagemang och en stor vilja. Tillsammans med styrelse och medlemmar försöker vi på bästa sätt bedriva och utveckla verksamheten på gården.
 
Alla är lika viktiga och det är vi tillsammans som gör Stora Skuggans 4H-gård till den fantastiska verksamhet som den är idag!
Håll pilen på bilderna nedan för att lära känna oss mer