Våra samarbeten & bidragsgivare

Stora Skuggans 4H-gård/klubb är en ideell barn- och ungdomsorganisation som drivs i föreningsregi. 4H-gårdarna är helt unika i sitt slag och det är inte många andra verksamheter som är så tillgängliga för så många som just 4H. 4H är en av de få aktiviteter där män och kvinnor, unga och gamla kan delta på lika villkor och efter egna förutsättningar. För att kunna bedriva denna viktiga verksamhet på gården är vi helt beroende av bidrag i olika former, sponsring av särskilda projekt samt olika samarbetspartners. Under årens lopp finns det många som stöttat gården på olika sätt och vi hade aldrig kunnat genomföra vissa projekt eller fortsätt att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar om det inte vore för dessa.

På Stora Skuggans 4H-gård/klubb sätter vi mycket stort värde på våra samarbetspartners och bidragsgivare och gör allt för att ett partnerskap med oss ska bli så värdeskapande som möjligt.

Nedan kan ni se vilka som bidragit under åren:

Stort TACK