Helgskötare

Att vara helgskötare här på Stora Skuggans 4H-gård innebär att du som vuxen (tillsammans med en annan helgskötare) ansvarar för djurens skötsel på helgdagarna. Arbetet är ideellt.

Tiderna är 8-15 lördagar och söndagar, under lov och röda dagar är det heldag 8-17 enligt ett rullande schema. På sommaren är det heldagar som gäller, då endast lägerverksamheten är igång. Det blir ungefär var 5-6:e vecka, lite beroende på hur aktiv du själv vill vara.

Ibland kan helgskötare fungera som lamnings- killnings- kalvnings- och grisningsvakter, självklart i samverkan med personal.

 

Innan man får bli helgskötare måste man delta i gården helgskötarutbildning som är en teoretisk och praktisk utbildning i djurskötsel anpassad till de djurslag vi har på gården. Utbildningen är gratis och innehåller följande:

  • Praktisk och teoretisk djurskötsel
  • Rasteori – historia
  • Djurens beteende – hantering
  • Foderteori
  • Säkerhet på gården
  • Sjukdomar
  • 4H´s Organisation och historia

Nästa kurstillfälle hittar du HÄR