4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Helgskötare

Helgskötare

Att vara helgskötare här på Stora Skuggans 4H-gård innebär att du som vuxen (tillsammans med en annan helgskötare) ansvarar för djurens skötsel på helgdagarna. Arbetet är ideellt.

Tiderna är 8-15 lördagar och söndagar, under lov och röda dagar är det heldag 8-17 enligt ett rullande schema. På sommaren är det heldagar som gäller, då endast lägerverksamheten är igång. Det blir ungefär var 5-6:e vecka, lite beroende på hur aktiv du själv vill vara.

Ibland kan helgskötarna fungera som lammnings-, killnings- och grisningsvakter, självklart i samverkan med personal.

Innan man får bli helgskötare måste man delta i gården helgskötarutbildning som är en teoretisk och praktisk utbildning i djurskötsel anpassad till de djurslag vi har på gården. Utbildningen är gratis, förutom medlemskap i Stora Skuggans 4H-klubb.

 

Utbildningen innehåller följande:

¤ Praktisk och teoretisk djurskötsel

¤ Rasteori – historia

¤ Djurens beteende – hantering

¤ Foderteori

¤ Säkerhet i ladugården

¤ Sjukdomar

¤ 4H´s Organisation och historia

Nästa kurstillfälle är: –