Fjällnära kor

På 4H gården bor kon Majros f. 2020 och kvigan Berta f. 2022. De är med i all verksamhet på gården och går gärna promenader och blir borstade av barnen. Tanken är de också ska mjölkas in så att vi kan fortsätta att lära ut om handmjölkning på gården och använda mjölken till att göra olika produkter. Rasen fjällnära är en urko och just nu finns det bara 50 besättningar med runt 280 kor sammanlagt i hela Sverige. Den fjällnära kon är en liten och oförädlad ras, den är även kullig, den har alltså inga horn.

 

De fjällnära djuren har samma ursprung som övriga fjällrasen, dvs. en lantrasko som är formad av det jordbruk med skogsbete och fäbobruk som under de sista 2000 åren bedrivits i norra Sverige. Den stora och avgörande skillnaden ligger i att den fjällnära gruppen fortfarande är oförädlad. Det innebär att den fortfarande har sina goda lantrasegenskaper i behåll.  De fjällnära djuren har formats av självförsörjningssystemet. Deras främsta funktion har varit att fylla sina ägares behov av mjölk och mjölkprodukter, kött, hudar och gödsel. De djur som tillvaratagits kommer från svårtillgängliga trakter i norra Sverige.

Svensk Fjällras avel bedriver ett viktigt avelsarbete med rasen och Stora Skuggans 4H-gård är med i bevarandet av Fjällnära kon. Båda raserna är härdiga och lättfödda. 

GLADA KOR PÅ SOMMARBETE!