Klubbstyrelsen

Det är i 4H-klubben du är med om huvudsaken av 4H:s verksamhet. Du bestämmer själv tillsammans med de andra medlemmarna i klubben vad ni ska göra i just er klubb. Din favoritaktivitet i 4H kan bli allt från att virka mössor till att spela teater eller hämta hem fåren från hagen på 4H-gården. Som du förstår är det ganska fritt vad man kan göra i 4H. Det som ändå är likt mellan olika 4H-klubbar är gemenskapen och att man vill lär sig nya saker.

 

Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på årsmötet enligt traditionella demokratiska former. Det som är viktigt när du sitter i styrelsen är att du är intresserad av att planera och utföra klubbens verksamhet. Erfarenheterna från att ha suttit med i en klubbstyrelse har man ofta nytta av i andra sammanhang i skolan eller när man ska söka jobb.

Styrelsen på Stora Skuggans 4H-gård/klubb ser ut såhär:

Ordförande – Erika Balsvik
Vice ordförande – Kina Flodin
Sekreterare – Franciska Gottlieb
Kassör – Christer Andersson
Ledamot – Maria Leijonhielm
Ledamot – Annika Forsberg
Ledamot – Ia Neo
Suppleant – Astrid Hallén
Suppleant – Susanna Wallmark
 
Vill du komma i kontakt med klubbens styrelse går det bra att maila ordförande Erika Balsvik: ordforande.storaskuggan@4h.se
 

Info om vår VALBEREDNING

Inför årsmötet har en valberedning (utsedda vid tidigare års möte) tagit fram nomineringar till det nya årets styrelse. Dem kan man alltid prata med om man har några förslag eller tankar kring styrelsen. Man får självklart även komma med egna nomineringar vid mötet. I valberedningen inför 2023 års styrelse sitter Maria Östman, Lisa Forslund Susanna Trulsson, Therese Hübner & Anna Gustafsson. Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du göra det genom att maila: nystyrelseskuggan@gmail.com