Mini 4H

Mini 4H är för barn 3-6 år och är indelad i två nivåer. Nivå 1 riktar in sig på de mindre djurslagen såsom kanin, gris och get. Nivå 2 riktar in sig på de lite större djurslagen såsom får, ko och häst. För varje djurslag finns en ny utarbetad kursplan med inslag av REDE-pedagogiken. Varje nivå är 7 tillfällen och varje tillfälle är 50 minuter.

 

Observera att du som förälder ej får vara med under själva gruppen

Omgång 1 Start: v. 36- v. 42

Omgång 2 Start: v. 43- v. 50 uppehåll v. 44

Kostnad:  1500 kr +medlemskap 

Helggrupperna startar endast med minst 8 st anmälda.