Djur

Sveriges 4H-gårdar arbetar för att bevara de gamla svenska lantraserna, som är del av vårt historiska och kulturella arv. På Stora Skuggans 4H-gård har vi Nordsvensk brukshäst, Jämtgetter, Ryafår, Linderödssvin och Fjällnära boskap.

De svenska lantraserna har sedan urminnes tider formats av vårt svenska klimat, föda och lantbrukstraditioner. De är motståndskraftiga mot dåligt väder, tar väl hand om sina ungar och klarar sig även på små mängder föda.

När  jordbruket specialiserades trängde de importerade rasdjuren undan lantraserna, På senare år har man förstått vikten av att rädda och bevara dem för framtiden. De utgör en genbank med oersättliga egenskaper och är en viktig del i vårt svenska kulturarv.