4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Kurser/föreläsningar

Kurser Våren 2020

Har du önskemål om föreläsningar eller kurser som du vill att gården arrangerar så kontakta oss gärna på: Storaskuggans4hgard@telia.com

LEDARTRÄFFAR:

Ledarträffarna är till för alla från 11 år som är ledare i klubben. Tillsammans hittar man på olika aktiviteter! Ansvarig för ledartträffarna är Felicia tillsammans med våra ungdomsledare. Varje träff är mellan kl. 18-20.

Under våren kommer ledarträffarna vara dessa datum:

 • Onsdag 5 februari ”Tema ko”
 • Onsdag 11 mars ”Workshop ledarskap”
 • Onsdag 8 april ”Tema självförsvar”
 • Onsdag 13 maj ”Tema häst”

Anmäl er till: Storaskuggans.miniledare@hotmail.com

Inför varje träff får alla ledare ut en inbjudan där det står hur ni anmäler er. Det kommer även ut påminnelser på facebook och instagram. Har ni några frågor kan ni kontakta: Storaskuggans.miniledare@hotmail.com

HELGKÖTARKURS:

Helgskötarutbildningen är både en teoretisk och praktisk utbildning i djurskötsel anpassad till de djurslag vi har på gården. Utbildningen är gratis, förutom medlemskap i Stora Skuggans 4H-klubb.

Att vara helgskötare innebär att du som vuxen (tillsammans med en annan helgskötare) ansvarar för djurens skötsel på helgdagarna. Arbetet är ideellt.

Tiderna är 8-15 lördagar och söndagar, under lov och röda dagar är det heldag 8-17 enligt ett rullande schema. På sommaren är det heldagar som gäller, då endast lägerverksamheten är igång. Det blir ungefär var 5-6:e vecka, lite beroende på hur aktiv du själv vill vara. Det är obligatoriskt att gå både den praktiska och den teoretiska delen för att bli helgskötare.

Ibland kan helgskötarna fungera som lammnings-, killnings- och grisningsvakter, självklart i samverkan med personal.

Utbildningen innehåller följande:

 • Praktisk och teoretisk djurskötsel
 • Rasteori – historia
 • Djurens beteende – hantering
 • Foderteori
 • Säkerhet i ladugården
 • Sjukdomar
 • 4H´s Organisation och historia

Nästa kurstillfälle är: 

 • Torsdagen den 20 februari kl. 18.00–20.00, samling i stora rummet i klubbhuset. (teoretisk del)
 • Söndagen den 23 februari kl. 8.30-ca 16.00, samling utanför stallet. (praktisk del)

Anmälan gör du HÄR! Först till kvar gäller!