4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Kurser/föreläsningar

Kurser Hösten 2020

Har du önskemål om föreläsningar eller kurser som du vill att gården arrangerar så kontakta oss gärna på: Storaskuggans4hgard@telia.com

LEDARTRÄFFAR:

Ledarträffarna är till för alla från 11 år som är ledare i klubben. Tillsammans hittar man på olika aktiviteter! Ansvarig för ledarträffarna är Felicia tillsammans med våra ungdomsledare. Varje träff är mellan kl. 18-20.

Under hösten kommer ledarträffarna vara dessa datum:

 • Onsdag 30 september
 • Onsdag 11 november

Anmäl er till: Storaskuggans.miniledare@hotmail.com

MINILEDARUTBILDNING: FULL!

Är första steget i Stora Skuggans 4H-gårds ledarprogram. Mini-ledare kan man bli från att man är 11 år gammal. I september varje år så hålls en utbildning som är obligatorisk för att man ska få bli mini-ledare. Kurserna hålls av våra ungdomsledare. Mini-ledarnas roll på gården är ta hand om de yngre medlemmarna på gården och se till att de trivs, hjälpa till på läger, ponnyvarv, marknader osv. Som mini-ledare är man också ett ansikte utåt mot besökare och man får gärna visa de runt på gården.

Höstens miniledarutbildning kommer vara: 

 • Söndagen 27 september kl. 10-14 medtag egen lunch

Anmäl er till: Storaskuggans.miniledare@hotmail.com

HELGKÖTARKURS:

Helgskötarutbildningen är både en teoretisk och praktisk utbildning i djurskötsel anpassad till de djurslag vi har på gården. Utbildningen är gratis, förutom medlemskap i Stora Skuggans 4H-klubb.

Att vara helgskötare innebär att du som vuxen (tillsammans med en annan helgskötare) ansvarar för djurens skötsel på helgdagarna. Arbetet är ideellt.

Tiderna är 8-15 lördagar och söndagar, under lov och röda dagar är det heldag 8-17 enligt ett rullande schema. På sommaren är det heldagar som gäller, då endast lägerverksamheten är igång. Det blir ungefär var 5-6:e vecka, lite beroende på hur aktiv du själv vill vara. Det är obligatoriskt att gå både den praktiska och den teoretiska delen för att bli helgskötare.

Ibland kan helgskötarna fungera som lammnings-, killnings- och grisningsvakter, självklart i samverkan med personal.

Utbildningen innehåller följande:

 • Praktisk och teoretisk djurskötsel
 • Rasteori – historia
 • Djurens beteende – hantering
 • Foderteori
 • Säkerhet i ladugården
 • Sjukdomar
 • 4H´s Organisation och historia

Nästa kurstillfälle är: 

 • VT 2021

Anmälan gör du HÄR! Först till kvar gäller!