Okategoriserade

Kvalitetssäkring 4H-gård

Vi är nu en certifierad 4H-gård

Under många år har flera inom organisationen arbetat för att ta fram ett kvalitetssäkringssystem som ska fungera som en certifiering för 4H-gårdar där många olika krav måste uppfyllas. 

Kvalitetssäkringsdokument är framtaget för att säkerställa 4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer följs och är ett levande dokument som ska förändras i takt med omvärlden. Förändringar framarbetas av Riksförbundsstyrelsen och beslutas av riksförbundsstämman.

För att uppfylla 4H-gårdsverksamhetens kvalitetskrav finns en tillhörande egenkontroll som ska fyllas i och skickas in till läns-och riksförbund årligen. Det finns ett ”grundkrav” samt 3 ytterligare utvecklingssteg som man behöver uppfylla för att få en certifiering.

Nu äntligen är det klart och vi kan stolt meddela att Stora Skuggans 4H-gård har blivit godkända och har fått en fin skylt som vi kan stoltsera med.

Tack alla för detta fina arbete under alla dessa år!

På bilden ser ni Gårdsföreståndare Annika Jansson och Riksförbundsstyrelsens ordförande Katarina Ulfsparre