Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med år 2018 skärptes PUL (gamla personuppgiftslagen) och gick över till något som heter GDPR (General Data Protection Regulation). Detta har gjort att vi måste ha ett aktivt ställningstagande för att få lagra personuppgifter och att vi samtidigt informerar om vad vi använder våra register till. Den nya lagen är striktare än den förra, vilket innebär att en ska ha bättre kontroll på sina register. Det får tex inte finnas med inaktuella uppgifter i registren samt att en för register över alla sina närvarolistor i föreningen.

Eftersom vi har hand om era barn i vår verksamhet behöver vi ha tillgång till och lagra era uppgifter så vi kan få tag i er om en olycka skulle ske, eller om något inplanerat blir inställt.

För att vara med i vår förening måste man lösa medlemskap och medlemmarna registreras då i vår förening samt på vårt riksförbund. Vi använder aldrig en enskild persons personuppgifter till något annat ändamål än för registrets skull. När vi söker aktivitetsbidrag används inte enskilda personens uppgifter utan statistik på deltagartillfällen som medlemmen medverkat.