Okategoriserade

Miniledarkurs

Inbjudan till miniledarkurs  FULL

Miniledare kan man bli från det år man fyller 11 år och är det första steget i Stora Skuggans 4H-gårds ledarprogram.

Miniledarnas roll på gården är att ta hand om de yngre medlemmarna och se till att de trivs. Dessutom kan man hjälpa till på läger, vid ponnyvarv och på marknader m.m. Miniledarna får även rabatt (betalar halva avgiften) på vissa aktiviteter, t.ex. läger och övernattningar.

För att bli miniledare behöver man gå gårdens miniledarkurs. Nytt för i år är att steg 1 och steg 2 har satts ihop till endast ett kurstillfälle.

Datum för kursen är lördagen den 30 januari klockan 10.00–15.00. Det är viktigt att alla deltagare tar med sig egen lunch eftersom kursen pågår hela dagen.

Under kursen kommer vi bland annat gå igenom:

  • 4H:s historia och organisation
  • Fakta om djuren på gården
  • Ledarskap

Efter kursen får alla deltagare ett kursintyg.

Anmälan görs till franciskagl@hotmail.com senast onsdagen den 27 januari.

Varmt välkomna!