• Okategoriserade

    Kvalitetssäkring 4H-gård

    Vi är nu en certifierad 4H-gård Under många år har flera inom organisationen arbetat för att ta fram ett kvalitetssäkringssystem som ska fungera som en certifiering för 4H-gårdar där många olika krav måste uppfyllas.  Kvalitetssäkringsdokument är framtaget för att säkerställa 4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer följs och är ett levande dokument som ska förändras i takt med omvärlden. Förändringar framarbetas av Riksförbundsstyrelsen och beslutas av riksförbundsstämman. För att uppfylla 4H-gårdsverksamhetens kvalitetskrav finns en tillhörande egenkontroll som ska fyllas i och skickas in till läns-och riksförbund årligen. Det finns ett ”grundkrav” samt 3 ytterligare utvecklingssteg som man behöver uppfylla för att få en certifiering. Nu äntligen är det klart och vi kan…