4H - Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

Archives

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med i år (2018) skärps PUL (gamla personuppgiftslagen) och går över till något som heter GDPR (General Data Protection Regulation). Detta har gjort att vi måste ha ett aktivt ställningstagande för att få lagra personuppgifter och att vi samtidigt informerar om vad vi använder våra register till. Den nya lagen är striktare än den förra, vilket innebär att en ska ha bättre kontroll på sina register. Det får tex inte finnas med inaktuella uppgifter i registren samt att en för register över alla sina närvarolistor i föreningen. Eftersom vi har hand om era barn i vår verksamhet behöver…

Läs mer